Mirckle B.V.

“Natuurlijk blijven verbeteren”

Missie

Volgens ons wordt elk succes gekenmerkt door een aantal factoren. Deze factoren vormen een integraal onderdeel en strategie van de werkzaamheden en projecten van Mirckle. We gaan er niet van uit dat alles anders moet, maar dat het bestaande beter moet.

Strategie

Mirckle staat voor het herstellen van de natuurlijke balans op aarde. Een balans waarin welvaart en een gezond leefklimaat hand in hand gaan. Zonder concessies te doen aan alle gemakken die we vandaag de dag gewend zijn, moeten we de rijkdom van de aarde -en daarmee onze toekomst- beschermen.

SPECIALISATIES

Energie

De mondiale opgave in het reduceren en vergroenen van het energieverbruik is immens groot. Fossiele brandstoffen worden schaars en tasten het klimaat aan. Een volhoudbaar leefklimaat en toekomst voor de mensheid vraagt om een radicale aanpak. Mirckle biedt een onderscheidende aanpak bij energievraagstukken.

Natuur

De verhouding tussen een wel- en niet-natuurlijke leefomgeving is door de groei van de wereldbevolking zó scheef, dat er wel iets moet gebeuren, wilt het systeem niet omvallen. Met te weinig natuur komt onze voedselvoorziening, gezondheid, welzijn en zelfs het klimaat in gevaar.

MVO

Mirckle helpt organisatie in kaart te brengen hoe maatschappelijk verantwoord deze functioneert en/of wat gedaan moet worden om deze te verbeteren. Voornaam daarbij is om vooral het voltallige personeel en de extern belanghebbenden daarbij te betrekken.

Duurzaamheid

Het woord “duurzaamheid” heeft in de loop der tijd zijn betekenis en soms zelfs zijn waarde verloren. Het woord wordt te pas en te onpas toegepast om er onterecht waarde aan te ontlenen. Hoewel het woord dus zijn tijd voorbij is, is de oorspronkelijke betekenis meer relevanter en vitaler als ooit te voor.

Duurzaam inkopen & aanbesteden

Krijg je met duurzaam inkopen wel wat je had verwacht? Leveren het inkoopbeleid en de EMVI criteria wel de gewenste innovatie en stappen in duurzaamheid op? Mirckle kan je helpen het inkoopbeleid en EMVI criteria scherper te maken. Zo wordt er meer bijgedragen aan de doelstellingen rond klimaat, energie, SROI en duurzaamheid.

Communicatie & educatie

Het betrekken van onderwijs, een doordacht educatief programma en een eigentijdse communicatiestrategie zijn voorwaardelijk voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Of het nu gaat om MVO, duurzaam inkopen of het stimuleren van doelgroepen of belanghebbenden, marketing en communicatie zijn van ongekend belang.

ONZE VISIE

De aarde raakt in een snel tempo uitgeput. Kostbare natuur verdwijnt, grondstoffen en fossiele brandstoffen worden schaars en het klimaat holt achteruit. In onze visie kan de mens hier nog gunstige verandering in aanbrengen. Door te investeren in natuur, natuurbeleving, educatie en handelingsperspectief te bieden kan elk individu een positieve bijdrage leveren.

Drijvende krachten

Henk Mirck

Duurzaam Innovator

Vanuit de ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij overheid, ondernemers, onderwijs en burgers elkaar nodig hebben, heb ik van maatschappelijke verantwoordelijkheid mijn werk gemaakt.

Natuur Milieu

Inspiratiebron

De natuur is niet alleen noodzakelijk maar ook leuk! Verbonden met eigentijdse voorzieningen en activiteiten wordt de natuur weer voor het grote publiek een toegankelijke en aantrekkelijke beleving!

Verdi Heinz

Webdesign & Communicatie

Werken is samenwerken. Ik draag bij door het analyseren, organiseren en realiseren van doordachte en werkbare oplossingen. Resultaten die waarde toevoegen en bedrijven, mensen of projecten succesvol maken. Het gaat niet om wat je doet, maar waarom je welk effect wil bereiken.

Drs. Arno A.M. Brok

Drs. Arno A.M. Brok

Burgemeester Dordrecht, Voorzitter Drechtstedenbestuur

“Henk Mirck is een bevlogen man met idealen. Ik heb hem mogen leren kennen als een man van de inhoud met principes. Doch hij is niet dogmatisch. Ik heb jaren met hem samen mogen werken en met veel plezier! Hij heeft het openbaar bestuur op lokaal en regionaal niveau leren kennen. Henk is zowel in het bedrijfsleven als voor de publieke zaak van meerwaarde gebleken.”

Info over..

  • Energie(besparing)?
  • Natuur?
  • MVO?
  • Duurzaamheid?
  • Of iets anders?

We staan je graag te woord en onze koffie smaakt uitstekend.

Tijden

09:00 / 18:00

E-mail

info@mirckle.nl

Bel

+31 (0)6 1830 1206

Bezoek

Stationsplein 4H, 3331LL, Zwijndrecht

CONTACT